هیچ رازی برای موفقیت وجود ندارد. این نتیجه آمادگی ، کار سخت و یادگیری از شکست است.

کالین پاول

تیم حرفه ای آهن زاگرس

همیشه سعی در بهترین بودن داریم.
7

زهیر بیابانی

مدیر مالی
12

محمد باقری تاجداری

امور حسابرسی
17

یاسین دربندی

مدیر انبار
6

عارف بیابانی

مدیر فروش
15

هادی فرد

حسابدار
14

بهادر بیابانی

امور مطالبات و خدمات
1

رحمان بیابانی

مدیرعامل
11

اکبر کاظمی

مسئول فروش
13

توحید نجفی

مسئول فروش
4

برزو بیابانی

رئیس هیئت مدیره
9

سامان باقری

مدیر سیستم آنلاین
16

اصغر کاظمی

مدیر اجرایی
10

امین بختیاری

مسئول فروش