نمایش یک نتیجه

نمایش 9 24 36

توری

در دنیای امروز مفتول به صورت یک صنعت مادر می باشد، که از آن استفاده های زیادی می گردد، از مفتول در تولید انواع توری حصاری ، توری گابیون، توری مرغی، توری فلزی ،سیم خاردار خطی و حلقوی جهت استفاده در گلخانه ها، باغات کشاورزی و همچنین در صنعت ساختمان جهت آرماتور بندی، قالب بندی و بسته بنــدی و صدها محصول دیگر استفاده می گردد   انواع توری فلزی: توری آلومینیوم توری پرسی توری برنجی توری جوشی توری مرغی توری گالوانیزه